Tenza
Realizujeme vaše představy

Stoupající požadavky na snižování energetické náročnosti objektů a na spolehlivou a ekonomickou dodávku tepla a teplé užitkové vody (TUV), byly podnětem k hledání nových a kvalitnějších řešení. TENZA vypracovala komplexní systém pro zásobování objektů teplem a TUV, který vychází z nejnovějších poznatků v oboru. Systém je vhodný pro novostavby i rekonstrukce. Zahrnuje veškeré prvky soustavy od zdroje, přes rozvody až po spotřebiče. Využívá kvalitní technologie ověřené dlouhodobým provozem.

Pro kancelářské, výrobní a skladovací prostory TENZA navrhuje a instaluje vzduchotechnické systémy, které zajišťují vytápění nebo chlazení vzduchem distribuované společně s větráním.

V rámci oboru technických zařízení budov jsou společností TENZA prováděny dodávky a montáže v oblastech:
• vytápění a větrání
• vzduchotechnika a klimatizace
• zdravotní technika
• elektroinstalace