Tenza
Realizujeme vaše představy

V teplárnách je v kombinovaném provozu s vysokou účinností vyráběno teplo a elektrická energie. Výkony tepláren, na jejichž výstavbě se společnost TENZA podílela a podílí, se pohybují v rozmezí od desítek kilowatt do stovek megawatt. V řadě realizovaných projektů vystupovala TENZA jako generální dodavatel, v některých i jako člen konsorcia nebo subdodavatel. Palivem v těchto zdrojích je nejčastěji uhlí nebo plyn. V poslední době se stále častěji prosazuje biomasa. TENZA má s využíváním biomasy jako paliva několikaleté zkušenosti, které využila i při výzkumu a vývoji vlastních spalovacích technologií.