Tenza
Realizujeme vaše představy

Před několika lety TENZA vytvořila skupinu, zabývající se problematikou spalování komunálního odpadu. Prvním projektem, kterého se tato skupina zúčastnila, je rekonstrukce spalovny komunálního odpadu v Brně. V rámci tohoto projektu zaujala TENZA pozici správce stavby. V plném rozsahu zastupuje investora a dohlíží na řádný průběh rekonstrukce spalovny.
Zkušenosti získané z projektu SAKO je TENZA připravena využít i při výstavbě nových spaloven, u nichž má zájem vystupovat jako generální dodavatel.