Tenza
Realizujeme vaše představy

Výstavba teplovodů, horkovodů a parovodů patří k hlavním činnostem společnosti TENZA, a.s. a je často realizována v rámci rekonstrukce nebo modernizace soustav CZT nebo jejich částí, společně právě s energetickými stavbami – zdroji tepla. TENZA, a.s. vybudovala od svého vzniku v roce 1993 několik set kilometrů teplovodů, horkovodů a parovodů.

Pro výstavbu sítí určených pro rozvod tepla je využívána nejmodernější technologie. Pro teplovody a horkovody je to technologie předizolovaného potrubí s izolační vrstvou z PUR pěny a to zejména dánského výrobce LOGSTOR. TENZA, a.s. je výhradním zástupcem tohoto výrobce na českém trhu. Pro parovody je to technologie vakuovaného potrubí, u kterého jsou tepelně-izolační vlastnosti dány kombinací izolační vrstvy z minerální vlny a vakua vytvořeného v prostoru mezi vnitřní a vnější trubkou, dále technologie „Ocel v oceli“ a pro parovody s nižšími pracovními parametry technologie se sendvičovou izolací. Všechny technologie používané jak pro teplovody a horkovody, tak pro parovody umožňují optimální návrh potrubních trasy, minimalizují tepelné ztráty pokládkou potrubí přímo do výkopu výrazně snižují náklady na realizaci.