Tenza
Realizujeme vaše představy

TENZA, a.s. navrhuje, realizuje a společně s investory hledá optimální varianty výstavby nových „smart grids“ řešení, a to především v oblasti obnovitelných zdrojů. Tato „smart“ řešení se především uplatňují v oblasti průmyslových závodů a areálů, lokálních distribučních soustav, teplárenských provozů, administrativních objektů a parků atp. Pozornost je věnována především technologiím:

 • samostatné a ostrovní fotovoltaické zdroje/články (desítky kW až desítky MW)
 • fotovoltaické zdroje a akumulátorové baterie (optimalizace spotřeby a kvality el. energie)
 • řízené, spínané AC/DC zdroje a akumulátorové baterie anebo super kondenzátorové sestavy (optimalizace spotřeby a kvality el. energie)
 • mikrozdroje a záložní diesel generátory 

V rámci výše uvedených služeb a systémů v oblasti energetických staveb zajišťujeme:

 • stanovení výchozích technických a ekonomických parametrů projektu
 • analýzu stavu návazností na stávající sítě, zdroje a energetické systémy
 • návrh rekonstrukce a investice
 • technickoekonomické studie s propočtem návratnosti investice
 • zpracování projektové dokumentace
 • komplexní realizaci – dodávku, montáž a uvedení zdroje do provozu
 • na základě pověření investora projednání podmínek s příslušnými úřady a institucemi