Tenza
Realizujeme vaše představy

Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektrické energie patří mezi hlavní aktivity společnosti TENZA. Kromě elektráren a tepláren zaměřuje inženýrsko-dodavatelskou činnost i na kotelny, spalovny odpadů, bioplynové stanice s důrazem na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy. V tomto oboru má společnost dlouhodobé zkušenosti ověřené řadou úspěšných realizací.

V oblasti obnovitelných zdrojů TENZA nabízí speciální řešení v oblasti fotovoltaických systémů a bateriových velkokapacitních uložišť, systémy větrných výroben a parků. Součástí nabídky jsou i expertní systémy v oblasti tepelné akumulace (vysokonapěťové elektrodové kotle) s analýzou podpůrných a systémových služeb výkonové rovnováhy, dynamické systémy pro řízení kvality elektrické energie (filtrace vyšších harmonických proudů, eliminace krátkodobých poklesů a výpadků napětí). 

TENZA, a.s. zajišťuje kompletní výstavbu soustav centrálního zásobování teplem.