Tenza
Realizujeme vaše představy

Společnost TENZA, a.s., realizuje dodávky velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a elektrické energie a tepelných rozvodů. Nabízí komplexní řešení energetických staveb od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po následnou realizaci -  dodávku, montáž a uvedení do provozu.

TENZA, a.s. zajišťuje kompletní výstavbu soustav centrálního zásobování teplem. Kromě elektráren a tepláren zaměřuje inženýrsko-dodavatelskou činnost i na kotelny, spalovny odpadů, bioplynové stanice s důrazem na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, zejména z biomasy.

Výstavba a rekonstrukce rozvodů tepla je často realizována v rámci rekonstrukce nebo modernizace soustav CZT. Společnost je výhradním distributorem předizolovaných potrubních systémů a armatur předních zahraničních výrobců. Kompaktní předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku tepelné techniky.

Při realizaci projektů uplatňuje TENZA, a.s. výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který se orientuje na ochranu vod a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv.