Tenza
Realizujeme vaše představy

Společnost TENZA, a.s., realizuje dodávky velkých a speciálních energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a elektrické energie, akumulačních zdrojů energie a tepelných rozvodů. Nabízí komplexní řešení energetických staveb od inženýrské činnosti, zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po následnou realizaci -  dodávku, montáž a uvedení do provozu.

Při realizaci projektů uplatňuje TENZA, a.s. výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který se orientuje na ochranu vod a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv.