Tenza
Realizujeme vaše představy

Aktivity

TENZA, a.s. je významnou českou společností zajišťující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají výstavba a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie. V tomto oboru může společnost nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích výtopen, tepláren, elektráren, spaloven i bioplynových stanic. Neméně důležitým oborem činností je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod. TENZA, a.s. disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci rozsáhlých investičních akcí.

Obchodní činnost je založená na dodávkách vyspělých technologií od předních světových výrobců i z vlastní produkce v oboru tepelné techniky.